5 september 2010

Social Media zakelijk inzetten: deel 1, Social Media Strategie

Social Media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We zijn er inmiddels ook zo gewoon mee, maar hoe deze nu zakelijk in te zetten? Iedereen heeft daar van alles over te vertellen. De wijsheden, onzin, waarheden en mogelijkheden die men ventileert zijn niet van de lucht. Omdat OMA niet achter wil bijven doe ik hier ook een duit in het zakje. Aan jullie om het in te delen in één van de voorgaande vier mogelijkheden ;-)

Allereerst moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen 3 zaken: Social Media Strategie, Social Media Beleid en Social Media Gebruik. Als je dit onderscheid al begrijpt en dus ook maakt, zie je gelijk dat meestal alleen over de laatste gesproken wordt. Hoe gebruik je het en hoe werken de verschillende Social Media.
Voordat je echter de Social Media gaat gebruiken, moet je eerst weten waarvoor je deze wilt inzetten en wat jouw doelen daarin zijn. Dan kan je een strategie bepalen en daar een beleid voor ontwikkelen. Dit beleid dan implementeren in jouw bedrijf en dan pas over hoe iedereen het moet gebruiken praten. Wat wordt er gedaan en wie doet wat op welke manier.


De strategie en beleid moeten eerst bepaald worden en daarom begin ik daarmee. Het wordt een overzichtelijk stappenplan zonder er direkt in detail op in te gaan. Als iedereen de stappen kent en begrijpt, ga ik er later in mijn Blog dieper op in.


Strategie en beleid bepalen:


STAP 1


Stel jezelf de volgende vragen:
- Waarom gaat ons bedrijf Social Media gebruiken?
- Wat willen we ermee bereiken?
- Wat zijn onze (cijfermatige) doelen hierin?
- Wanneer moet dit bereikt zijn?
- Wat mag het gaan kosten?


Het blijft mij verbazen dat het antwoord op deze basisvragen niet gegeven kan worden als ik voor advies bij bedrijven kom. Een verbaasde blik en de bekende opmerkingen zijn er wel: "Iedereen gebruikt het toch." "We moeten op Hyves, Facebook, LinkedIn etc staan." "Zonder Twitter verlies ik contact." en zo kan ik nog uren doorgaan.
Heel vreemd eigenlijk omdat in bijna alle andere gevallen deze vragen wel gesteld worden binnen een bedrijf. En bij Social Media inzet is dat dus niet anders.


STAP 2


Als je de antwoorden op de vragen in de vorige stap hebt, kan je jezelf gaan afvragen welke Social Media je gaat inzetten. Iedere vorm van Social Media heeft namelijk duidelijke kenmerken en er zijn dus zeer grote verschillen. Deze liggen in onder andere de vele en verschillende mogelijkheden, het onkostenplaatje, bereik van het platform, benodigde tijd, complexheid, etc.
Juist daarom is het belangrijk om de vragen beantwoord te hebben voordat je bepaald welke Social Media je in gaat zetten.


Het ene netwerk bereikt voornamelijk consumenten en een andere meer de zakelijke gebruiker(B2C of B2B), wat wil ik met het bedrijf?
Wil je acquisitie, kennisdeling, voorlichting, relatiebeheer en klantenservice of misschien wel allemaal? Hoeveel kosten mogen ermee gemoeid zijn?
Wat wil je meten en weten en in rapportage hebben?


Aan de hand van deze paar korte voorbeeldvragen heb je denk ik al een duidelijk beeld. Vaak is het ook zo dat je meerdere netwerken gaat gebruiken, maar allemaal verschillend en met een verschillend doel. LinkedIn en XING voor je zakelijke contacten. Hyves en FaceBook voor het etaleren aan de consument al dan niet met acquisitie. Timeline media zoals Twitter en Buzz voor de klantenservice.


STAP 3


Implementatie binnen het bedrijf en haar IT-omgeving, inclusief technische opzet.
Je onderscheid dus 3 dingen. Vaak is wel nagedacht over de implementatie in de zin van, wie gaat wat doen en wanneer. Dat is dus de personele uitvoering en zeker belangrijk omdat je zo kan bepalen hoeveel Fto de Social Media gaan opslokken.
Wat daarvoor aan materialen nodig is en hoe het past in de IT-omgeving zijn waarschijnlijk belangrijkere vragen. Zie het als een huis en dan zijn de hardware, de technische koppelingen en de ICT afdeling met haar medewerkers dus de fundering. Buiten de stevigheid en het comfort in gebruik die fundering en inrichting bieden, zijn hiermee vaak ook de meeste kosten gemoeid. Voor de bedrijfsvoering uiteraard zeer belangrijk.


Ook wat de personele bezetting op de Social Media betreft, zijn er een aantal belangrijke hoofdzaken die geregeld moeten zijn.
Wie doet wat, op welke manier en op welke tijdstippen?
Is er naast persoonlijk profielen ook een bedrijfsprofiel aangemaakt?
Is er een beleid voor die profielen en zijn ze uniform?
Op welke manier worden uitingen gedaan en op welke tijdstippen?
Vooral wat de laatste 2 betreft is een moderator om dit te controleren en sturen zeker geen overbodige luxe. Denk ook aan onderhoud, moderatie en invulling buiten de reguliere bedrijfstijden.


Zowel voor de technische aspecten als voor de personele invulling komt er dus veel kijken. Een handboekje is vaak niet voldoende en goede begeleiding en training bij aanvang absoluut een must om de Social Media binnen jouw bedrijf te laten slagen. Waarschijnlijk in het kostenplaatje en het tijdschema de kleinste post, maar wel één van de belangrijkste die helaas vaak te weinig aandacht krijgt.


Hoop dat jullie wat met deze stappen kunnen, al is deze bijdrage vooral bedoeld om het idee en de gedachtengang rond Social Media te sturen.
De komende tijd ga ik hier stap voor stap dieper op de verschillende aspecten en (on)mogelijkheden in.


Hopelijk genoeg gedachtenvoer voor de eerste tijd ;-) Ga ermee aan de slag en suc6


Groet, OMA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten